บริษัท จีไอเอส ผู้ให้บริการแผนที่อาคาร Site Selection การวิเคราะห์หาทำเลศักยภาพ
ที่ดีที่สุด ให้ทุกโครงการของคุณ
ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท จีไอเอส ผู้ให้บริการ site selection
Slide background NOSTRA logistics ผู้ให้บริการ gps ติดรถ NOSTRA Logisitcs ผู้ให้บริการ gps ติดตามรถขนส่ง NOSTRA Logistics ระบบติดตามรถเพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนการขนส่ง ข้อมูลเพิ่มเติม
Slide background Utilities ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
ประปา และระบบสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัท จีไอเอส ผู้ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ

Solutions

Salesmaster

สั่งง่าย ขายคล่อง .....สะดวกในการค้นหา ติดตาม

Site Selection

การวิเคราะห์หาทำเลศักยภาพที่ดีที่สุด ให้ทุกโครงการของคุณ

NOSTRA Logistics

ระบบติดตามรถเพิ่มประสิทธิภาพ
ทุกขั้นตอนการขนส่ง

ESRI Solution

Solutions สำหรับทุกธุรกิจจาก Esri Inc.

Geospatial Mapping

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำเทคโนโลยีด้านการทำแผนที่ดิจิทัล เป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์โปรแกรมในการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศด้วยวิธีการทางโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry) โปรแกรมด้านการสำรวจระยะไกล(Remote Sensing) ซึ่งสามารถทำงานกับข้อมูลภาพดาวเทียมในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนขายผลิตภัณฑ์โปรแกรมด้านการประมวลผลข้อมูลจุดความสูง (Points Cloud) และยังให้บริการให้คำปรึกษาและจัดหาข้อมูลความสูงเชิงเลขด้วยเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) ภาพออโธดิจิทัล (Digital Orthophoto) และภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง


ระบบการทำแผนที่ภาพถ่ายด้วยวิธีการโฟโตแกรมเมตรี

โปรแกรมการวิเคราะห์จากการสำรวจระยะไกล

ระบบการทำแผนที่จากอากาศยานไร้คนขับ

ระบบการทำแผนที่ภูมิประเทศจากเทคโนโลยีไลดาร์

ระบบการเก็บสำรวจข้อมูลเพื่อทำแผนที่ด้วยรถเพื่อใช้ในการแผนที่

ระบบการทำแผนที่ทางอากาศและระบบการจัดการแผนที่ในสนามบิน

ระบบสำหรับงานด้านการทหารและความมั่นคง

Garmin

บริษัท จีไอเอส จำกัด ตัวแทนในการขายสินค้าพร้อมให้บริการหลังการขายรายเดียวในประเทศไทย ของบริษัท การ์มิน คอร์ปอเรชัน จำกัด ผู้นำด้านจีพีเอสอันดับหนึ่งของโลกจากอเมริกา มีระบบนำทางผ่านดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ GPS ให้เลือกครบถ้วนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางในรถยนต์, อุปกรณ์ GPS สำรวจพื้นที่, อุปกรณ์ GPS สำหรับการกีฬา, สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ และกล้องวิดีโอ GPS ต่างๆ


อุปกรณ์สำหรับการขับขี่บนท้องถนน

อุปกรณ์สำหรับการกีฬา

อุปกรณ์สำหรับการท่องเที่ยว

แอพพลิเคชันบนมือถือ

แอพพลิเคขัน ซอฟต์แวร์